Yüksekokul Yönetim Kurulu

YÖNETİM > Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Serhan MANTOĞLU

Öğr. Gör. Mustafa DURAK

Öğr. Gör. Emre KABİL

Prof. Dr. Derya GÜROY

Doç. Dr. Demet AYDINOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Deren EKİCİ