Misyonumuz ve Vizyonumuz

YÜKSEKOKUL > Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ 

      Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, bünyesindeki programlara ait sektörlerdeki kaliteli ara elemana duyulan ihtiyaca yönelik olarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, ulusal ve uluslar arası standartlarda hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve becerikli teknikerleri yetiştirerek, istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

      Ülke ekonomisine katkı sağlayacak kaliteli ara eleman yetiştirmek amacıyla, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.