Yüksekokul Kurulu

YÖNETİM > Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Serhan MANTOĞLU

Öğr. Gör. Mustafa DURAK

Öğr. Gör. Emre KABİL

Prof. Dr. Derya GÜROY

Doç. Dr. Demet AYDINOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Kübra Deren EKİCİ

Öğr. Gör. İlbey VAROL