Yalova Üniversitesi    armutlumyo@yalova.edu.tr 0 (226) 815 54 35

Ek sınavlar ve ek süreler

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/8/2021-31577)

(1) Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir.

Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgiliara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.

 

 

BAŞVURU SON TARİHİ: 10.07.2024

DEĞERLENDİRME VE TAKVİM İLANI: 12.07.2024

 

 

Yukarıdaki maddelerde de belirtildiği üzere tüm derslerini aldığı halde  2.00 GANO'yu tutturamamış ya da GANO'su 2.00 ve üzeri olduğu halde 1 dersten başarısız (FD-FF) olan mezun olma hakkına sahip öğrencilerimiz için Tek Ders Sınavı gerçekleştirilecektir.  (1. Sınıf Öğrencilerinin Tek Ders Sınav Başvurusu Hakkı Bulunmamaktadır)

 

Takvimde yer alan tarihlerde başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek uygunluk durumları ve sınav takvimi ilan edilecektir. 

Sınavlar Meslek Yüksekokulumuzda yüzyüze gerçekleştirilecektir.

 

Başarısız olunan dersin yarıyılı önemli olmayıp sınava en fazla bir dersten başarısız olan öğrenciler girebilecektir.

Staj dersini almamış veya staj dersinden başarısız olan öğrencilerimiz de tek ders sınavına girebilir.

Başvuru yapılan derslerden geçilse bile genel not ortalaması 2.00'a ulaşılamayacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Hiç almadığı dersi olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

1. Sınıf Öğrencilerinin Tek Ders Sınav Başvurusu Hakkı Bulunmamaktadır.

 

Öğrencilerimizin belirtilen tarih aralığında aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Link 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar açık kalacaktır. Sonrasında başvuru yapılamayacaktır.

 

Başvuru linki: https://forms.office.com/r/4FZVZka9GD