Armutlu MYO Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi

Serhan Mantoğlu

Müdür Yard.

Öğr.Gör.

Mustafa Durak

Müdür Yard.

Öğr.Gör.

Emre Kabil

Prof.Dr.

Derya Güroy

Doç.Dr.

Demet Aydınoğlu

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Kübra Deren Ekici

Öğr.Gör.

Burcu Özoğuz