Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.

Mustafa Durak

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Emre Kabil