YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Ek sınavlar ve ek süreler

Üç ders sınavı

MADDE 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/9/2018-30545)

(1) Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır.  GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Üç ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

08 Şubat 2021 – 09 Şubat 2021

Üç ders sınavı başvuru dilekçelerinin imzalı bir şekilde armutlumyo@gmail.com adresine ulaştırılması

10 Şubat 2021

Öğrencilerimizden gelen başvuruların uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve armutlumyo.yalova.edu.tr adresinde ilan edilmesi.

 

Yukarıda belirtilen maddelerde de belirtildiği üzere tüm derslerini aldığı halde (FD ve FF harf notlu hiç dersi olmayan) 2.00 GANO'yu tutturamamış yada GANO'su 2.00 ve üzeri olduğu halde üç derse kadar başarısız dersi bulunan mezun olma hakkına sahip öğrencilerimiz için Üç Ders Sınavları gerçekleştirilecektir. 

Takvimde yer alan tarihlerde başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek uygunluk durumları ilan edilecektir. Uygunluk değerlendirmesi ve sonuçlarının ilan edilmesi sonrasında ubs sistemi üzerinden ders açma işlemleri gerçekleştirilecek olup başvurusu uygun bulunan öğrencilerimizin sınav tarihleri belirlenecek ve sınavlar sistem üzerinden online şekilde gerçekleştirilecektir.

 

Sınav tarihleri ayrı bir duyuru yapılarak armutlumyo.yalova.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Öğrencilerimizin belirtilen tarih aralığında aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak armutlumyo@gmail.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Üç Ders Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Etiket: 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÜÇ DERS SINAV DUYURUSU